Szkolenia HSW SA


Idź do treści

Szkolenia dla pracowników HSW S.A.


Dwa wydarzenia z najnowszej historii HSW S.A. w sposób szczególny zdeterminowały sytuację zakładu i określiły kierunki jego rozwoju.

Pierwsza to prywatyzacja segmentu biznesu maszyn budowlanych poprzez jego zakup przez firmę Liu Gong Machinery Poland.

Druga to przyjęcie strategii rozwoju zakładu, w której zdefiniowano misję HSW S.A. jako głównego producenta i dostawcę sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP w asortymencie sprzętu artyleryjskiego i inżynieryjnego dla wojsk zmechanizowanych i zmotoryzowanych oraz konieczność osiągnięcia wysokiego stopnia specjalizacji w wytwarzaniu wielkogabarytowych konstrukcji spawanych i obrabianych mechanicznie.

Oba wydarzenia wiążą się z bardzo poważnymi zmianami w funkcjonowaniu zakładu, między innymi z reorganizacją schematu organizacyjnego, potrzebą tworzenia nowej struktury zasobów ludzkich, ulepszenia mechanizmu zarządzania i oceny pracowniczej, odtworzeniem niektórych służb i rozbudową innych.

Jednocześnie HSW S.A. rozpoczęła wielki program inwestycyjny w najnowsze maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne. W konsekwencji HSW S.A. stanęła wobec gwałtownie skumulowanych potrzeb szkoleniowych.

Przeprowadzona przez Dział Kadr i Szkolenia HSW S.A. analiza potrzeb szkoleniowych wykazała, że koszty konieczne do przeprowadzenia szkoleń wynoszą ponad 1 300 000 zł.

W tej sytuacji wspólnie z Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie szkoleń dla HSW S.A. ze środków unijnych. Projekt pn. „LEPSZE JUTRO dla HSW S.A.” uzyskał pozytywną ocenę WUP i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu VIII
„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie podkarpackim”.
Pełna wartość projektu wynosi 1 914 734,47 zł. Dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa to 1 150 120,68 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny HSW S.A. w postaci wynagrodzeń pracowników za okres faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i wkład gotówkowy w kwocie 64 613,79 zł.

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane od czerwca br. do czerwca 2015 r. i obejmą 260 pracowników.

Zapraszamy pracowników HSW S.A. do zapoznania się ze szczegółami i warunkami uczestnictwa w szkoleniach umieszczonych na naszej stronie internetowej a przede wszystkim do wzięcia w nich udziału.


Kierownik Projektu
Andrzej Gargaś


Priorytet VIII
„Regionalne kadry gospodarki”,

Działanie 8.1.
"Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"

Poddziałanie 8.1.2

„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie podkarpackim”


Powrót do treści | Wróć do menu głównego